PerrasMotorNostalgi

Perrabolo är en fortsättning på min tidigare blogg PerrasMotorNostalgi. Titta gärna in även på TuristbussN200.se där jag är en av medarbetarna.

fredag 24 april 2015

En resa till USA 3 New York

Promenaden gick vidare på 42nd Street ner mot East River. Men vad är nu detta? Jo, det är Förenta Nationernas högkvarter och bakomvarande hus som speglas i FN-skrapans glasfasad .


FN:s högkvarter, som räknas som internationellt territorium, har 39 våningar, är 155 m högt och byggdes åren 1948-1952.


FN-skrapan på snygg reklamaffisch för United Airlines!Vi fortsatte norrut mot vackra Queensboro Bridge som går från Manhattan över Roosevelt Island till stadsdelen Queens.


Queensboro Bridge byggdes 1903-1909 och kostade 18 milj dollar att bygga. Bygget kostade också 50 arbetare livet.Bron är byggd i två plan. Det övre hade från början två järnvägsspår och två gångbanor och det undre hade körfält för motorfordon, spår för spårvagnar plus två spårvagnspår på utsidan av bron. Spårvagnarna var i bruk till 1957. Idag har Queensboro Bridge nio körfält för fordonstrafik. På utsidan av bron där det tidigare var spårvagnsspår är det nu på norra sidan en gång- och cykelbana och på den södra är det ett körfält för bilar. 
Bild: Joseph Frank Collection of Joe Testagrose

Mitt på bron fanns en spårvagnshållplats med trappor ner till Roosevelt Island som då hette Wellfare Island. 1930 byggdes en hiss som transporterade både bilar och spårvagnspassagerare ner till ön. Hissen var i bruk fram till 1955 då den nya Roosevelt Island Bridge öppnades.
En bild från hållplatsen mitt på bron.
Bild: blaaargh.org
Efter många år av förfall och korrosion, inleddes 1987 en omfattande renovering av Queensboro Bridge. Den kostade över 300 milj dollar och avslutades 2012.


Mellan Manhattan och Roosevelt Island går också en kabinbana, Roosevelt Island Tramway, parallellt med Queensboro Bridge. Banan öppnades 1976 och är 940 m lång.
Bild: Wikipedia  Foto: Jim Henderson


Roosevelt Island med Queensboro Bridge. Till vänster i bild syns en del av Central Park.
Bild: Google Earth
1 kommentar: