PerrasMotorNostalgi

Perrabolo är en fortsättning på min tidigare blogg PerrasMotorNostalgi. Titta gärna in även på TuristbussN200.se där jag är en av medarbetarna.

tisdag 13 oktober 2015

Gullbergskajen

Första bilden är från 1949. Då var det liv och rörelse i hamnen med fartyg, kranar och järnvägsvagnar. Bild två är från oktober 2015. Mycket har förändrats på 66 år! Gasklockan som syns i bakgrunden är snart också ett minne blott. Göteborg Energi har länge velat riva byggnaden, men ett par pilgrimsfalkar har hittills satt stopp. Fåglarna är fridlysta och har häckat i byggnaden sedan 2012. Nu har Länsstyrelsens naturvårdsenhet beviljat dispens så man räknar med rivning innan årsskiftet.
1 kommentar: