PerrasMotorNostalgi

Perrabolo är en fortsättning på min tidigare blogg PerrasMotorNostalgi. Titta gärna in även på TuristbussN200.se där jag är en av medarbetarna.

fredag 16 oktober 2015

Saab Saalina

Saalina, en parentes i historien om Saab. Saab bildades 1937 och var en stor leverantör av flygplan till det svenska flygvapnet. Efter kriget minskade efterfrågan på stridsflygplan. Man hade gott om aluminiumplåt och nitar, så två båtar av aluminium ritades av ingenjör Kurt Sjögren, en bruksbåt som fick namnet Saalina och en jolle. Totalt byggdes ca 250 båtar, varav 150 jollar. Båtarna tillverkades med samma metoder som flygplan och blev därför väldigt dyra. Det visade sig också att de läckte som såll om de användes i saltvatten. Efter detta fiasko satsade man istället på biltillverkning.


Båtarna byggdes med flyttankar som skulle göra dem osänkbara.
Bild: Saab Veteranförening

Belastningsprov av bruksbåt och jolle i Stångån.
Bild: Saab Veteranförening

Ingenjör Kurt Sjögren (1917-2000) var född i Skara och kom, efter teknisk ingenjörsexamen i Örebro, till Saab i Linköping 1939. Han blev flygplansdivisionen på Saab trogen hela sitt yrkesverksamma liv. På Saab var han chef för verktygskonstruktionskontoret och efter pensioneringen arbetade han kvar till 69 års ålder med olika specialuppdrag. Under tiden på Saab var Kurt Sjögren också delaktig i olika internationella projekt och arbetade både i Holland och USA. Han deltog även aktivt i ett europeiskt standardiseringsarbete, kallat AICMA, som syftade till att finna en metod att kontrollera utbytbarhet och moderjiggsteknik inom flygplansindustrin.
Källa: DN.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar