PerrasMotorNostalgi

Perrabolo är en fortsättning på min tidigare blogg PerrasMotorNostalgi. Titta gärna in även på TuristbussN200.se där jag är en av medarbetarna.

måndag 9 november 2015

Åskloster

Ett vackert kolorerat kort från Espeviks Camping som ligger vid Åskloster i Halland.


Samma vy idag.
Bild: espevikscamping.se

Kärradals Camping i Åskloster.


Åskloster är ett tidigare stationssamhälle som ligger en dryg mil norr om Varberg. 
Flygfoto från 1960.Flygfoto från 1962.

Innan motorvägen byggdes gick E6/Riksväg 2 genom samhället. 1979 öppnades den nya motorvägen och macken fick läggas ner.En grå novemberdag 2015 ser samma plats ut så här. Macken är borta, caféet i huset till höger är borta och boningshusen är ombyggda.Här låg också Sion som jag tror hade med Pingströrelsen att göra.
Lennart Lundborg 

Så här ser byggnaden ut idag om man tittar Google Street Views.
Bild: Google
I Åsklosters samhälle ligger också Klostergrillen.Göteborg-Hallands Järnväg (GHB) mellan Göteborg och Varberg stod färdig 1888 och Åskloster var en av stationerna. Redan 1896 förstatligades GHB för att bli en del av Västkustbanan.

Åskloster ca 1905.


På flygbilden från 1935 ser vi bangården, stationshuset och godsmagasinet. Till höger går Riksväg 2. Längst upp till vänster skymtar broarna över Viskan.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Ännu en fin flygbild där man tydligt ser stationshuset och godsmagasinet. Ett godståg med bolmande ånglok står på spår 1, förmodligen i väntan på tågmöte. (Klicka för större bildstorlek).
Bild: Hallands konstmuseumDet är juli 1964. Tågklareraren iförd skärmmössa med vitt sommarkapell växlar några ord med föraren innan han ger avgångssignal. En Volvo Duett står parkerad bakom stationshuset och hela bilden doftar sommar och nostalgi. 
Foto: Björn Malmer


Lite gods lastas eller lossas innan färden går vidare mot Varberg. Året är 1964.
Foto: Björn Malmer

Tåget på väg söderut har precis passerat utfartssemaforen i Åskloster och det är ett sk "blandat tåg" med F-lok som dragkraft. 
På Rikstvåan som går parallellt med järnvägen ser vi en vit Volvo PV och enligt den rödgula trafikskylten råder det parkeringsförbud.
Foto: Björn Malmer


1968 hade stationen nedgraderats till hållplats. Mötesspår och växlar var borta och Åskloster var inte längre bemannad. Ett fåtal tåg stannade här fram till slutet av 70-talet.
Foto: Björn Malmer

Åskloster fotograferat 1969.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Här är det 1980-tal. SJ:s folk är på inspektion och bilen, en Volvo 245, har tjänstebilsskylt på bakluckan. Kanske är det besiktning av stationshuset inför försäljning?
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

En vinterbild från 1986 när stationshuset fortfarande var postkontor.
Bild: kringla.nu

Baksidan och gaveln någon gång på 1920-talet.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Samma vyer i november 2015. Huset är idag i privat ägo.
Strax norr om Åskloster har Viskan sitt utlopp i havet. Här delar ån upp sig i två delar, Stora Viskan och Lilla Viskan, och här finns flera broar. De första järnvägsbroarna över Stora Viskan och Lilla Viskan byggdes 1887 och ersattes 1912 av nya. Den gamla till höger i bild.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

En bild på den nya bron över Lilla Viskan.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Den nya bron över Stora Viskan stod färdig 1912 och byggjobbarna poserade stolt. I bakgrunden syns den gamla från 1887.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum


Ett sk "blandat tåg" med godsvagnar, postvagn och personvagnar passerar bron över Viskan 1964. Loken är D-lok. Det första har stålkorg, medan det andra har träkorg.
Foto: Björn Malmer
Ett stort tack till Björn Malmer som gett mig tillstånd att visa de fantastiska järnvägsbilder han tagit genom åren.När det nya dubbelspåret byggdes blev det en ny modern betongbro över Viskan. Den gamla bron renoverades och används nu som gång- och cykelbro.  En satellitbild över Åskloster. Från vänster syns västkustbanans dubbelspår, sedan den äldre järnvägssträckningen som nu är gång- och cykelväg och därefter gamla E6/Riksväg 2. I övre vänstra hörnet syns broarna över Stora och Lilla Viskan. (Klicka för större bild).
Bild: hitta.se

Åskloster har fått sitt namn efter Åhs kloster som låg vid Klosterfjorden alldeles vid ån Viskans utlopp. Det var ett munkkloster som anlades på 1100-talet. I samband med den danska reformationen 1536 upphörde klosterväsendet och mot slutet av 1500-talet påbörjades rivningen av klostrets byggnader. Sten, tegel och kalk från klostret användes för att förstärka murarna på Varbergs fästning och på 1840-talet användes resterna av Åhs kloster även som grundstenar till Varbergs hamn. 
Under 1600-talet anlades en kungsgård med boningshus och ekonomibyggnader på platsen. Nuvarande Kungsgården är från 1800-talet.
Bild: Länsstyrelsen HallandInga kommentarer:

Skicka en kommentar