PerrasMotorNostalgi

Perrabolo är en fortsättning på min tidigare blogg PerrasMotorNostalgi. Titta gärna in även på TuristbussN200.se där jag är en av medarbetarna.

tisdag 8 december 2015

Världens första diesellok

I järnvägens barndom var det ångdrift som gällde. I slutet av 1890-talet menade dieselmotorns uppfinnare Rudolf Diesel att det borde vara möjligt att använda denna motor också i järnvägsdrift. Tillsammans med järnvägskonstruktören och uppfinnaren Adolf Klose och företaget Gebrüder Sulzer i Schweiz bildade han därför 1906 företaget "Gesellschaft für Thermolokomotiven, Diesel-Klose-Sulzer GmbH". 1912 stod Kloseloket, världens första diesellok, färdigt.


Loket vägde 95 ton och var 16,6 m långt. Motorn som kunde reverseras, var en Sulzer tvåtakts V4-diesel som gav 1000 hk vid 300 r/min och kraftöverföringen var av mycket enkel konstruktion utan koppling eller växellåda. Två av lokets axlar drevs direkt från vevaxeln via blindhjul och koppelstänger. En kompressor för tryckluft drevs av en mindre dieselmotor på 250 hk. Eftersom loket var direktdrivet måste det rulla för att få igång dieselmotorn. Detta problem löstes på så sätt att vid start trycktes komprimerad luft in i cylindrarna och då loket uppnått ca 10 km/h sprutades bränslet in och motorn startade. Till höger om motorn på ritningen syns behållarna för tryckluft (10). För uppvärmning av passagerarvagnar fanns en oljeeldad panna (15). Här syns också kompressorn (8) och dess motor (7).
Loket kördes första gången 1912 och man upptäckte direkt att motorns kylsystem inte fungerade tillfredsställande. Efter modifieringar påbörjades 1913 nya tester, men ett axelbrott gjorde att loket blev stående i sex månader. I februari 1914 återupptogs provkörningarna men efter att en cylinder havererat stoppades provkörningarna och loket skrotades. Ett annat problem var att det gick åt mycket luft vid start och stopp och loket fick ofta stå en stund tills kompressorn byggt upp ett tillräckligt lufttryck. Loket ansågs också bullra för mycket, ha för dålig dragkraft och förbrukade mycket bränsle.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar