PerrasMotorNostalgi

Perrabolo är en fortsättning på min tidigare blogg PerrasMotorNostalgi. Titta gärna in även på TuristbussN200.se där jag är en av medarbetarna.

söndag 17 januari 2016

Sahlgrenska sjukhuset

Niclas Sahlgren (1701-1776) var direktör för Svenska Ostindiska Companiet och donerade vid sin död 150 000 daler silvermynt som grundplåt till Sahlgrenska sjukhuset. Det första sjukhuset låg vid Packhusplatsen och öppnades den 11 mars 1782. Åren 1823-1855 fanns sjukhuset i det så kallade Oterdahlska huset vid hörnet Spannmålsgatan 9 och Östra Hamngatan 11, det hus som idag inrymmer Medicinhistoriska museet. 
Bild: Wikipedia

Oterdalska huset blev med tiden för trångt och 1855 invigdes Sahlgrenska Sjukhuset mittemot Grönsakstorget. Huset ritades av stadsarkitekten Victor von Gegerfelt och enligt hans ritningar skulle byggnaden vara ellipsformad, men pengarna räckte bara till en halv ellips i tre våningar. 


Sahlgrenska sjukhuset, Vallgraven, Grönsakstorget och Kungstorget.


Hästspårvagnar på Sahlgrensgatan utanför Sahlgrenska sjukhuset ca 1905. I bakgrunden syns Grönsakstorget.


Även dessa lokaler blev för trånga och 1900 flyttade Sahlgrenska sjukhuset till nya lokaler i Änggården. Efter att sjukhuset flyttat kom byggnaden att inrymma ett antal sociala institutioner och kallades därför Sociala Huset. Bilden från 1950.
Bild: Göteborgs Stadsmuseum  Foto: Sven Sjöstedt


2006 togs byggnaden över av Göteborgs Universitet efter en stor om- och tillbyggnad. Byggnaden kallas nu Pedagogen.
Bild: vbk.se

Den 17 mars 1900 invigdes det nya Sahlgrenska sjukhuset, uppfört efter ritningar av medicinalstyrelsens arkitekt  Axel Kumlien. Bilden är från 1920-talet. Här var också ändstation för spårvägens linje 6, "Änggårdslinjen".En sjukhussal invigningsåret 1900.


Sahlgrenskas gamla entré.


Sjukhuset har sedan byggts ut i  omgångar, bl.a. med Konung Gustav V:s jubileumsklinik som stod klar 1943. Här syns också sjukhusets nya huvudentré. På bilden syns också kvinnokliniken KK där både jag själv och mina barn kommit till världen.


Spårvägens vänthall.Det nya 18 våningar höga Centralkomplexet som 1959 invigdes av Kung Gustav VI Adolf och drottning Louise.


På Sahlgrenska fanns också ett postkontor, Göteborg 33.
Bild: Postmuseum  Foto: Ove KanebergTvå av Sahlgrenskas sjuksköterskor på promenad i dåtidens uniformer.


Läkare och sjuksköterska 1952.


Ett foto på min mor som arbetade som mentalsköterska med obligatorisk blåvit brosch i halsen.


Sjuksköterskeyrket ansågs länge som ett kall:
Sjuksköterskans kall, näst en mors och makas, det högsta av alla kvinnans uppgifter där hennes bästa instinkter kan komma till användning. En bra sjuksköterska bör ha ett moderligt hjärta, en systerlig ömhet, en väns medkänsla och en uppfostrares vishet.

Alfred Nobel om sjuksköterskor:
“Min erfarenhet går därhän att de fruntimmaer, som sköta sjuka utan betalning göra det ojemförligt bättre än lejd personal. Sjuksköterskor och prester eller prestinnor borde tjena gratis. Det bleve då uteslutande hedersamt och komme att skötas med större värdighet. Det vore ynkligt beställt med kvinnans adel om man ej finna sjuksköterskor nog bland dem som ej behöfva tjena pengar.”

Först 1939 blev det tillåtet för en sjuksköterska att gifta sig och behålla sitt arbete. Innan dess fick sjuksköterskor som gifte sig lämna tillbaks sin brosch och sitt examensbevis när de slutade sin tjänst.
Den första manliga sjuksköterskan, Allan Härsing, examinerades 1953 och skapade stora rubriker i dåtidens tidningar.


För att ta sig till Sahlgrenska vid akuta sjukdomsfall behövdes transporter och från början användes handdragna sjuktransportvagnar.
Bild: brandmuseet-storgoteborg.se

Nästa steg blev hästdragna ambulansekipage.
Bild: brandmuseet-storgoteborg.se
Bild: brandmuseet-storgoteborg.se


Göteborgs första motordrivna ambulans, en belgisk Minerva, kom 1918 och skänktes till staden av grosshandlare Arnold Wilson.
Bild: brandmuseet-storgoteborg.se

Fabriksfoto Minerva Ambulans 1914.
Nya International ambulanser utanför Sahlgrenska sjukhuset i mitten på 70-talet.
Bild: brandmuseet-storgoteborg.se


2 kommentarer: