PerrasMotorNostalgi

Perrabolo är en fortsättning på min tidigare blogg PerrasMotorNostalgi. Titta gärna in även på TuristbussN200.se där jag är en av medarbetarna.

torsdag 21 juli 2016

Åstorp-Kattarp-Höganäs-Mölle

Skåne-Hallands järnväg (SHJ) var en enskild järnväg som gick mellan Halmstad och Helsingborg via Ängelholm och Kattarp. Till SHJ hörde även linjen Åstorp-Höganäs. Vid Kattarp korsade denna linje huvudlinjen Helsingborg–Halmstad. 


Cykelbana. Men är det inte en järnväg som skymtar i fjärran?

Och vad är nu detta för en märklig järnvägsövergång?

Persontrafiken mellan Kattarp och Höganäs lades ner 1972 och godstrafiken 1992. När spåren revs upp 1997 lämnade man kvar stationen Ingelsträde komplett med stationshus, spår, skyltar och kontaktledning. En lite ovanlig kulturgärning kan man tycka, men visst är det trevligt! Stationshuset är idag privatbostad och bilderna är från juli 2016.Två bilder från Ingelsträde år 1971 när stationen ännu var i bruk.

Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
Flygfoto över Ingelsträde någon gång på 40-talet.


I början på 1900-talet började man fundera på att förlänga banan Åstorp-Höganäs till Mölle. En järnvägskommitté bildades i januari 1905 och 1910 kunde den 10 km långa Höganäs–Mölle Järnväg (HMöJ) invigas. Möllebanan byggdes av Brunnby kommun tillsammans med privata aktörer, bl.a. hotellägare i Mölle som ville ha fler turister. Beräknad byggkostnad var 450 000 kr, men slutnotan blev 700 000 kr. Man ägde ingen egen rullande materiel så lok och vagnar hyrdes av SJ. 
Från början användes ånglok, men 1937 elektrifierades Möllebanan. I slutet av 50-talet ersattes de lokdragna tågen med rälsbussar. Ett av ångloken, W 1229, finns bevarat och står nu på Järnvägens Museum i Ängelholm. Loket byggdes 1914 av Nydqvist & Holm i Trollhättan.

Leveransfoto av W 1229.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
För eldriften på Möllebanan användes företrädesvis Pb och D lok. Pb var ursprungligen ett dubbellok med teakklädd träkorg. De byggdes 1922 av ASJ-Falun i två exemplar för malmbanan mellan Kiruna och Narvik. 
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
1937 byggdes de om och delades så det blev fyra enkellok. Pb-lokets nya utseende påminde om D-loken och de fick en korg byggd i stål istället för av trä och teak. Leveransfoto efter ombyggnad hos ASJ-Falun 1937.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
Rälsbuss i Mölle.
Foto: Sven-Erik Svensson

Höganäs–Mölle Järnväg hade fem stationer: Höganäs, Strandbaden, Nyhamnsläge, Krapperup och Mölle. Det fanns också två banvaktstugor, Strandbaden och Vattenmöllan.

Arkitekterna, som ritade stationsbyggnaderna, var August Ewe och Carl Melin. En ombyggnad av Mölle stationshus skedde 1928 och arkitekt då var SJ:s chefsarkitekt Folke Zettervall. Sommartid gick det direkta vagnar till Mölle från både Köpenhamn och Stockholm. Under sommarperioden när turisterna fyllde tågen gick det bra, sämre gick det resten av året och man hamnade snart i ekonomiska svårigheter. Hösten 1914 trädde järnvägsbolaget i likvidation och trafiken låg nere under vintern 1914-15. Trafiken återupptogs i mars 1915, men 1920 löste SJ in banan för 360 000 kr. Sträckan Höganäs-Mölle lades ner 1963 och rälsen revs upp. Idag är den gamla banvallen cykelled.

Det var spade, hacka och skottkärra som gällde 1907 när man byggde järnvägen mellan Höganäs och Mölle.

Invigningen i Mölle den 1 maj 1910.

Viadukten i Höganäs, den sk Mölleporten, gick över Höganäsbolagets spår.


I Höganäs fanns från början två stationer, Höganäs Övre och Höganäs Nedre. Bilden visar stationshuset Höganäs Övre, byggt 1885.

Höganäs Nedre. I Höganäs utgick trafiken till Mölle från början från Höganäs Nedre, men när Höganäs Centralstation invigdes 1919 så samlades all persontrafik vid den nya stationen.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Höganäs nya pampiga centralstation. 

Framsidan 1971.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
Byggnaden sedd från spårsidan 1971.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
En vacker allé välkomnade besökarna.

Så här såg platsen ut i juli 2016. Byggnaden är lika vacker, men den fina allén har ersatts av busshållplatser.Den första stationen efter Höganäs var Strandbaden.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum  Foto: W Ågårdh

Strandbaden någon gång på 30-talet.  

Det fanns från början två plattformsbyggnader, men den mindre som syns på bilden ovan tycks ha blivit riven någon gång efter 1950. De pampiga husen i bakgrunden står dock kvar på andra sidan Kullavägen. Så här ser de ut på Google Street View.
Bild: Google

På denna bild från 1938 har det tillkommit en sommarväntsal.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
På flygfotot ser man tydligt de båda byggnaderna och sommarväntsalen. Bilden är från efter 1937 eftersom banan är elektrifierad.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
Samma vy från 50-talet. Det är intressant att jämföra bilderna. En del byggnader har tillkommit, bl.a. en liten bensinmack längst till höger i bilden.

Två bilder från 1970. Då var järnvägen nedlagd och rälsen uppriven.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum


Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
Stationshuset med sommarväntsalen är bevarat och i juli 2016 såg det ut så här.


Nästa station var Nyhamnsläge. Här väntar man på invigningståget den 1 maj 1910.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
Stationshusets interiör som den såg ut 1930.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
En bild från 1931.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

1938.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
Ett vackert kolorerat flygfoto över Nyhamnsläge med Kullaberg i bakgrunden.

Nyhamnsläge från norr 1935.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

I Nyhamnsläge letade jag en bra stund efter det gamla stationshuset, men det visade sig att det revs 1986 för att ge plats åt ett servicehus.


Krapperup var nästa station på Möllebanan och den sista innan Mölle. Stationen ligger egentligen i Lerhamn men eftersom ägaren av Krapperups slott, baron Nils Gyllenstierna, satt i järnvägsbolagets styrelse och också hade ekonomiska intressen i järnvägen fick stationen namnet Krapperup. Bilden från 1911.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Året är 1971 och spåren är rivna sedan 1963. Även stationsnamnet på byggnaden är borta.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

2013 är byggnaden vackert renoverad och den gamla stationen har återfått sitt namn på fasaden.

Bild: banvakt.nu  Foto: Bengt Gustavsson

Då kommer vi till banans slutstation, Mölle. Några bilder från invigningsåret 1910.Bild: Sveriges Järnvägsmuseum  Foto: Arthur Clemens Rube
Nio vagnar!
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

1920-tal.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
Spårområdet 1926 och här noterar vi det fina stationsuret.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
Uret har flyttats till framsidan av huset. Tyvärr var det ur funktion när jag var där.

Väntsalens interiör 1928. Pallarna är inte avsedda att sitta på utan här ställde man ifrån sig resväskan medan man köpte biljett. En sådan pall finns bevarad.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

Samma vägg idag. Väntsalen är nu konstgalleri sommartid. Det var konstnären Mats Müller som visade sina tavlor när jag var där.Under det lilla bordet syns den bevarade bagagepallen.40- eller 50-tal. Nu är banan elektrifierad vilket skedde 1937.


Bild: Sveriges Järnvägsmuseum  Foto: Eric Lundquist

Rälsbuss i Mölle sista trafikdagen den 28 september 1963.
Bild: Järnvägshistoriskt Forum  Foto: Patrik Eriksson
Spåren rivs i Mölle.
Bild: Järnvägshistoriskt Forum  Foto: Patrik Eriksson

När banan lades ner 1963 började förfallet av stationshuset och det tidigare spårområdet. Dessa två bilder är från 1971.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum

1973 var denna artikel införd i lokaltidningen. (Klicka för större bild).


Stationshuset fick länge förfalla och var t.o.m. rivningshotat. 1979 togs det över av Mölle byförening som under tre år renoverade fastigheten. Idag används den tidigare väntsalen som samlingslokal för bl.a. fester, föreläsningar och konferenser. Sommartid används väntsalen och annexet för konstutställningar. På andra våningen finns en lägenhet som går att hyra.

Elstolpen för kontaktledningen finns kvar, men är i behov av uppfräschning. Det gamla spårområdet används nu för boulespelande. Till vänster i bakgrunden skymtar anrika Grand Hotel.


Det enda som återstår av spåren är fragment av stoppbocken och ett par meter räls.

Den tidigare utfarten mot Höganäs. Nu är det volleybollbanor och till vänster syns den gamla lastkajen.

Här fanns också ett lokstall med vändskiva. Bilden från 1922.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum  Foto: Mins Westring
Så har vi då den omtalade synden i Mölle, men det får bli ett senare blogginlägg.
2 kommentarer:

  1. Syndiga inlägg ser vi fram emot!

    SvaraRadera
  2. Kul med järnvägshistoria. På Kullabergs värdshus förlovade vi oss en iskall marskväll 1978.

    SvaraRadera