PerrasMotorNostalgi

Perrabolo är en fortsättning på min tidigare blogg PerrasMotorNostalgi. Titta gärna in även på TuristbussN200.se där jag är en av medarbetarna.

torsdag 25 augusti 2016

Långban och Siljansfors

Den 1288 km långa Inlandsbanan mellan Kristinehamn och Gällivare stod helt klar 1937 och invigdes den 6 juni av SJ:s generaldirektör Axel Granholm. Inlandsbanan skulle bl.a. vara en led söderut för transporter av norrländskt trä och var också tänkt som ett alternativ till Norra stambanan i händelse av krig. Under 50- och 60-talen ökade bilismen kraftigt och banan blev aldrig lönsam.
1969 lades trafiken ned på sträckan Lesjöfors - Mora, men spåren ligger fortfarande kvar. Något underhåll har inte skett så det skulle krävas mycket stora insatser för att få igång trafiken igen.
I maj 2015 rev Trafikverket järnvägsbron över väg 26 vid Långban så nu är Inlandsbanan definitivt avklippt. Man ansåg att genomfarten under bron var för smal och utgjorde en trafikfara.

Så här såg bron ut. (Bilden från Google Street View).

Samma plats juni 2015 sedd från norr

...och från söder.

Lite spridda slipers och räler från bron.

Långbans stationshus på 1920-talet.
Bild: Sveriges Järnvägsmuseum  Foto: And Eriksson
Samma vy 2014.
Bild: banvakt.se  Foto: Jöran Johansson
I Långban föddes uppfinnaren John Ericsson och hans bror, kanal- och järnvägsbyggaren Nils Ericson.Intill E45 strax innan Siljansfors står en gammal rostig ljudsignaltavla där lokföraren skulle tuta.

Lite norrut en bit in i skogen ligger Siljansfors hållplats med liten träplattform och en solblekt "plåtstins".

En "plåtstins" (heter egentligen påstigningstavla) är en anordning placerad vid en plats där tåget har ett sk behovsuppehåll. Tåget stannar alltså endast om någon vill stiga av eller på. Resenären vänder skylten mot ankommande tåg för att signalera åt lokföraren att stanna.

Här har det inte gått några tåg på många, många år och växtligheten frodas. 

Vintertid är banvallen snöskoterled.

När jag går tillbaka till bilen hör jag plötsligt ett vinande ljud och vänder mig om. Jag inser att banan fortfarande trafikeras, men nu av cykeldressiner!

Ca 3 km norr om Siljansfors finns denna järnvägsbro över E45, också det ett monument över en svunnen tid.
Bilderna från Siljansfors är från augusti 2016.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar